Vallning

Ett begränsat antal vallningsutrymmen (ca +7ºC), med eluttag finns att hyra på tävlingsplatsen (i golfens serviceutrymmen). Gasbrännare, blåslampa eller annan öppen eld är av säkerhetsskäl förbjudna i vallningsutrymmet. Utrymmet är till förfogande från torsdag-söndag fram till kl.23. Ett allmänt alarm slår på vid kl.23 om någon vistas i utrymmet.

Eftersom tillgången är begränsad bokas och betalas dessa senast den 1.2.2019 och betalas i samband med tävlingsanmälan. Priset är 300 euro/per bås. Bokningar via infofssm2019@gmail.com. Skriv vid betalning ”vallning” i meddelandefältet. Kontaktperson Hans Öhman tel. 0400 523 738 eller tävlingsledaren.

Inget allmänt vallningsutrymme finns.